Valtuustopuheenvuoro asunto- ja maapolitiikan periaatteista

Puheenvuoro Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 koskien asunto- ja maapolitiikan periaatteita

Käsittelyssä olevat asunto- ja maapolitiikan periaatteet muodostavat erittäin tärkeän strategisen asiakirjan, joka tulee ohjaamaan maankäyttöön liittyvää operatiivista valmistelua Turun kaupungissa. Lisäksi periaatteet ohjaavat poliittista päätöksentekoa alemman tason yksittäisissä ratkaisuissa ja tulevat helpottamaan kommunikointia asiakkaiden ja kehityskumppanien kanssa, kun kaupungin noudattamat periaatteet ovat yleisesti kaikkien tiedossa.

Turun asunto- ja maapolitiikan tavoitteena on eheä ja viihtyisä yhdyskuntarakenne sekä kestävät liikennejärjestelmät, jotka molemmat tukevat myös Turun kaupungin ilmastopoliittisia tavoitteita. Tärkeää on myös kaupungin kasvua tukeva asuntotuotanto, joka pienentää asuinalueiden välisiä eroja nykyisestä.

Asiakirjan ainoat mitattavat tavoitteet ovat asuntotuotannon määrälliset tavoitteet asuntotyypeittäin ja hallintamuodoittain. Näiden tavoitteiden toteutumisesta on erityisen tärkeää pitää kiinni, sillä juuri niiden avulla puututaan alueiden väliseen eriytymiseen.

Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä vuotuinen asuntotuotanto jakaantuu hallintamuodoittain niin, että omistusasuntoja on puolet, arava- ja korkotukirahoitettuja neljännes, muuta vuokra-asumista 20 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja viisi prosenttia. Tarvitsemme kipeästi lisää kohtuuhintaisia asuntoja ja niitä tulee rakentaa tasaisesti eri puolille kaupunkia. Nyt tehtävät linjaukset tulevat pitkällä aikavälillä auttamaan tähän tarpeeseen, mutta vain mikäli määrälliseen tavoitteeseen myös päästään. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämisessä on seuraavaksi siirryttävä sanoista tekoihin.

Tämä asiakirja tullaan jatkossa hyväksymään valtuustokausittain. Poliittisten päättäjien täytyy olla tulevillakin päivityskierroksilla hereillä. Asiakirjan yksityiskohtaiset linjaukset tullaan johtamaan kulloinkin voimassa olevista strategisista ohjausasiakirjoista ja tulevat heijastelemaan kuntavaaleissa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Tavoitteena on kuitenkin johdonmukaisen ja ennakoitavan linjan luominen Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikkaan. Siksi tätä asiakirjaa on valmisteltu pitkään ja hartaudella. Vaikka kyseessä ei valitettavasti taida olla suurta yleisön mielenkiintoa herättävä asiakirja, tulevat nämä linjaukset vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä ihan jokaisen turkulaisen elämään.

Puheenvuoro on pidetty Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020

Kaupunginvaltuuston esityslista sekä asunto- ja maapolitiikan periaatteet löytyvät täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.