Tutkittu tieto päätöksenteon tueksi

Valtuustoaloite

Turun kaupungissa tuotetaan ja hankitaan päätöksenteon tueksi jatkuvasti erilaisia selvityksiä, raportteja, kyselyitä ja tutkimuksia. Näiden materiaalien tarkoituksena on taustoittaa ja selvittää käsittelyssä olevaa asiaa päätöksentekijöille, jotta heillä olisi riittävät tiedot tehdä siitä päätös ja sen voisi pohjata mutu-tiedon ja yksittäisten yhteydenottojen sijasta tutkittuun tietoon.

Päätöksentekijät lähtökohtaisesti luottavat siihen, että päätöksenteon tueksi toimitetut materiaalit ovat riittävän kattavia ja sisällöltään totuudenmukaisia. Läheskään aina materiaaleista ei kuitenkaan käy ilmi, mistä siinä ilmenevä tieto on peräisin.

Esitän, että kaikkiin päätöksenteon tueksi toimitettaviin materiaaleihin lisätään tieto siitä, onko kyseessä tieteellisin menetelmin tuotettu tieto. Lisäksi selvityksiä hankittaessa kriteeriksi asetetaan, että tutkittava tieto tuotetaan tieteellisin menetelmin.

Valtuustoaloite on jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.