Turussa on suurempiakin huolenaiheita kuin maahanmuutto

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 7.10.2016.

Turun Perussuomalaiset totesi syyskokouksen kannanotossaan ajavansa nuivaa maahanmuuttopolitiikkaa. Kannanotossa annetaan ymmärtää, että kaikki äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvat turkulaiset eivät ole tervetulleita tai palveluiden arvoisia kuntalaisia.

Toisin kuin Turun Perussuomalaiset sanoo, katurikollisuus, ulkomaalaislähiöt tai työttömien määrä ei ole merkittävästi kasvanut viimeaikaisen maahanmuuton seurauksena. Vaikka joka kymmenes turkulainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia, eivät kaikki muunkieliset ole pakolaisia tai turvapaikanhakijoita. Joukossa on paljon myös työperäistä maahanmuuttoa, erityisesti Virosta ja Venäjältä.

Ulkomaalaisväestön määrä Turussa suhteessa esimerkiksi muuhun maakuntaan kasvaa, koska Turku on suuri kaupunki, jossa on hyvät palvelut. Kehitys on luonnollista ja keskittymistä suuriin kaupunkeihin tapahtuu myös kantaväestön keskuudessa.

Ulkomaalaistaustaisen väestön keskittyminen Turussa erityisesti Varissuolle, Lausteelle ja Halisiin on seurausta vuosikymmenten takaisista päätöksistä, kun maahanmuuttajien keskittymistä tietyille alueille ei pyritty tietoisesti välttämään, vaan sitä pidettiin jopa suotavana. Runsaasta ulkomaalaisväestöstä huolimatta Turun lähiöt eivät ole ghettoutuneet. Varissuota on pidetty jopa malliesimerkkinä siitä, miten lähiö säilyy rauhallisena huomattavasta ulkomaalaisväestöstä huolimatta. Varissuolla on kattavat lähipalvelut ja runsaasti edullisia asuntoja saatavilla.

Nykyään asuinalueiden rauhallisuuteen ja toisaalta myös maahanmuuttajien integroitumiseen pystytään vaikuttamaan pitämällä huolta siitä, että asuinalueet ovat moninaisia ja että niissä on tarjolla laadukkaat lähipalvelut. Suuria sosiaalisen asuntotuotannon keskittymiä ei pidä rakentaa.

Turun Perussuomalaiset vaativat kunnallisten palveluiden rajaamista Suomen kansalaisille. Kunnalliset palvelut tai verojen maksu eivät kuitenkaan ole sidottuja kansalaisuuteen, eikä näin voi toki olettaakaan. On kaikkien kannalta parempi, että maahanmuuttaja saa tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhain jotta kotoutuminen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan sujuu jouhevasti. Kielen opetuksen, asunnon tai koulutuspalvelujen puute on varmin tie syrjäytymiseen. Maahanmuutto kääntyy Turulle ja Suomelle voitoksi vain, mikäli mahdollisimman moni löytää paikkansa yhteiskunnasta ja työllistyy.

Kaiken kaikkiaan Turussa on suurempiakin huolenaiheita kuin maahanmuutto. Suomen hallitus – Perussuomalaiset sen osana – on tekemässä historian suurinta palvelu-uudistusta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yli puolet Turun kaupungin budjetista ja palveluista ollaan siirtämässä kuntalaisten päätöksenteon ulottumattomiin. Samaan aikaan esimerkiksi varhaiskasvatuksen tarve kasvaa ja rahat hupenevat. Vaikka minkään ihmisryhmän ongelmia ei tule lakaista maton alle, on virheellistä antaa ymmärtää, että maahanmuutto olisi suurin ongelma tässä kaupungissa.

On surullista, että joillain puolueilla ei ole haluakaan yrittää ratkaista näitä oikeita ongelmia, vaan keskustelu käännetään yhä uudestaan ja uudestaan maahanmuuttoasioihin.

 

Mari-Elina Koivusalo
valtuutettu (sd.)

Petra Peltonen
varavaltuutettu (sd.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.