Miltä kuulostaisi Turun Akatemia – Åbo Akademi?

Turun kaupunki uutisoi näyttävästi 9.12. siitä, että se on esittänyt yhdessä muiden tahojen kanssa valtiolle mittavia panostuksia merialan koulutuksen kehittämiseen. Samassa yhteydessä Turkuun havitellaan uuden teknillisen tiedekunnan perustamista.

Vaatimus on täysin perusteltu sen vuoksi, että meriteollisuus ja valmistava teollisuus ovat vahvistuneet merkittävästi viime aikoina juuri Lounais-Suomessa. Esimerkiksi Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan positiiviset näkymät eivät konkretisoidu maakunnan hyödyksi, ellei tarjolla ole osaavaa työvoimaa.

(lisää…)

Kohti yhtenäistä korkeakoulujärjestelmää

Suomessa korkeakoululaitos perustuu duaalimalliin eli järjestelmään, jossa on sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja. Yliopistolaitos on toiminut Suomessa jo 1600-luvulta lähtien. Ammattikorkeakoulujärjestelmä sen sijaan luotiin 1990-luvulla opistoasteen korvaajaksi. Sen tarkoituksena oli vastata työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin sekä nostaa suomalaisten osaamistasoa lisäämällä korkeakoulutuksen määrää.

(lisää…)