Kohti yhtenäistä korkeakoulujärjestelmää

Suomessa korkeakoululaitos perustuu duaalimalliin eli järjestelmään, jossa on sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja. Yliopistolaitos on toiminut Suomessa jo 1600-luvulta lähtien. Ammattikorkeakoulujärjestelmä sen sijaan luotiin 1990-luvulla opistoasteen korvaajaksi. Sen tarkoituksena oli vastata työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin sekä nostaa suomalaisten osaamistasoa lisäämällä korkeakoulutuksen määrää.

(lisää…)