Nuorisotyöhön kohdistuvat leikkaukset heikentävät palvelutasoa

Mielipidekirjoitus on julkaistu Aamuset-lehden nettisivuilla 8.5.2016.

Turun kaupunginhallitus on kokouksessaan 29. maaliskuuta lähes yksimielisesti esittänyt kaupunginvaltuustolle yhteensä 300 000 euron leikkauksia nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioon. Hallituksen päätökseen jätettiin eriävä mielipide.

Kaupunginhallituksen mukaan nuorisolautakunta voi sopeuttaa menojaan joko tuloja kasvattamalla tai leikkauksin. Tulojen kasvattaminen voi perustua joko ulkoisen rahoituksen lisäämiseen tai asiakasmaksujen nostoon. On epävarmaa, onko nuorisolautakunnan mahdollista saavuttaa tavoitetta tuloja nostamalla vielä vuoden 2016 aikana. Näin ollen vaihtoehdoksi jääkin menoista supistaminen.

Lautakunnalle ei ole esitetty, miten sopeutus toteutetaan vielä vuonna 2016 vähentämättä työvoimaa tai tiloista luopumatta. Me allekirjoittaneet pidämme sopeutustavoitetta kohtuuttomana. Osittaisinakin leikkauksina tehtävät sopeutukset vaarantavat Turun nuortenpalvelut ja kaupungin strategiset, nuorisotyöhön liitetyt tavoitteet.

Nuorisolautakunta ja nuortenpalvelut ovat hoitaneet talouttaan viime vuosina esimerkillisesti. Talousarviot on alitettu ja kaupungin henkilöstö on osoittanut valmiutensa joustaa vaikeina aikoina. Määräaikaisista työsuhteista on luovuttu, investoinneista on supistettu ja tiloista karsittu. Nuortenpalvelut ovat pysyneet hyvin annetussa henkilöstötavoitteessa, joka on nykyisellään hyvin kireä. Samaan aikaan nuortenpalvelut ovat saaneet paljon kaupungin ulkopuolista rahoitusta ja Seikkailupuisto, yksi Varsinais-Suomen suosituimmista matkailukohteista, on rikkonut tulo- ja kävijäennätyksiään.

Mikäli kaupunginhallituksen esittämät sopeutukset hyväksytään muutoksitta, on vaarana, että kaupunki joutuu luopumaan nuorisotaloista ja -tiloista. Hyvistä tiloista ja niissä järjestettävästä nuorisotoiminnasta luopumalla kaupunki heikentää nuorisotyön mahdollisuuksia ongelmien ennaltaehkäisyyn. Nuorisotyö on edullinen ja tehokas tapa muun muassa syrjäytymisvaarassa olevien auttamiseen. Tästä työstä leikkaamalla kartutetaan nykyisille ja tuleville sukupolville koituvaa laskua.

Kaupunginhallituksen esitysten toteuttaminen on vaikeaa myös nuortenpalveluiden nykyisten vuokrasopimusten puitteissa. Tiloista ei yksinkertaisesti ole mahdollista luopua vuoden 2016 aikana, kun niissä olevat vuokrasopimukset velvoittavat pysymään niissä kuuden kuukauden irtisanomisajan verran.

Me nuorisolautakunnan Vasemmistoliittoa ja SDP:tä edustavat jäsenet esitämme kaupunginhallituksen esitystä käsittelevälle kaupunginvaltuustolle, että se valmistelee sopeutusesityksensä uudestaan ja pohtii vakavasti keinoja, joilla nuorisotyön tulevaisuus Turussa turvataan palveluista karsimatta. Vaikka kaupunginhallituksessa onkin esitetty, ettei sopeutustavoite vaaranna nuortenpalveluita, on pelkona, että esitetty sopeutus kohdistuu juuri Turun nuoriin.

Vaikka 300 000 euroa voikin kaupungin mittakaavassa olla pieni raha, on se nuorisotyölle merkittävä summa. Pieneltä tuntuvalla leikkauksella voidaan saada aikaan iso vahinko. Vaikka kaupunginhallitus onkin perustellut sopeuttamisesitystään sillä, ettei se vaarantaisi nuortenpalveluita, ei hallitus ole esittänyt, miten sopeutus voitaisiin toteuttaa ilman henkilöstövähennyksiä tai tiloista luopumisia. Mikäli lautakunnan päätettäväksi tuodaan talousarvion supistamisen seurauksena esitys henkilöstön irtisanomisesta tai nuorisotilojen määrän vähentämisestä, tulemme vastustamaan esityksiä lautakunnassa jyrkästi.

Petra Peltonen, nuorisolautakunnan varapuheenjohtaja (sd.)
Saska Heino (vas.)
Eva-Liisa Raekallio (vas.)
Oussama Yousfi (sd.)
Kati Saarinen (sd.)