Nainen, ole mies!

“Kärjistettynä sukupuolten välinen tasa-arvo on tarkoittanut demareille sitä, että tullakseen tasa-arvoisiksi naisten kannattaisi pyrkiä olemaan vähän niin kuin miesten.”  Ylioppilaslehti 3/2015

Naistenpäivän alla Ylioppilaslehti uudelleenmääritteli sosialidemokraattisen tasa-arvokäsitteen. Eikö nykyinen opiskelijasukupolvi tosiaan ole päässyt tasa-arvoajattelussa tämän pidemmälle?

Sosialidemokraattisina naishenkilöinä emme tunnista tätä käsitystä todeksi. Ylioppilaslehti kuitenkin osoittaa hyvin, minkä takia naistenpäivälle on edelleen paikkansa. Sukupuolten välinen tasa-arvo nousee valtakunnalliseksi uutisaiheeksi noin kerran vuodessa ja lähinnä juhlapuheissa.

Demareille tasa-arvo ei merkitse sitä, että meidän naisina tulisi muuttaa itseämme saavuttaaksemme tasa-arvoisen aseman. Naisen ei tarvitse muuttua miehen kaltaiseksi ollakseen riittävä. Naiseus ei ole heikkous tai häpeän aihe.

Naisten ja miesten välinen epätasa-arvo on olemassa oleva asia, josta ei saa vaieta. Esimerkiksi työmarkkinat ovat edelleen sukupuolittuneet Suomessa ja maailmalla. Tiesitkö, että Yhdysvalloissa on enemmän John-nimisiä suuryritysten johtajia, kuin naisjohtajia?

Demarit ovat ajaneet pitkään palkkatasa-arvoa Suomeen. Teema on vaaliohjelmammekin ytimessä. Välineinä sukupuolten välisen palkkakuilun korjaamiseksi on käytettävä sekä sääntelyä että tietoisuuden lisäämistä. Naisten heikompaa asemaa työmarkkinoilla – ja toisaalta miesten asemaa lastensa kasvattajina – voidaan taas parantaa esimerkiksi edistämällä perhevapaiden tasaisempaa käyttöä vanhempien välillä.

Myös globaali köyhyys, etenkin juuri naisten ja tyttöjen köyhyys on merkittävä este tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Demarit ajavat tasa-arvoa edistämällä kansalaisoikeuksia, poliittisia oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia kaikkialla maailmassa. Näiden toteutumista on valvottava jatkuvasti.

Ahtaat ja jäykät sosiaaliset sukupuoliroolit sortavat edelleen kaikkia sukupuolia ja erilaisia seksuaalisuuden muotoja ympäri maailmaa. Kansainvälisen naistenpäivän viettäminen on keino edistää tietoisuutta sukupuolten välisestä epätasa-arvosta. Sosialidemokraattisen yhteiskuntapolitiikan tavoitteena on yhdenvertaisuus kaikkialla maailmassa.

Petra Peltonen
Varapuheenjohtaja
Demarinuoret

Hanna Huumonen
Puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry