Miltä kuulostaisi Turun Akatemia – Åbo Akademi?

Turun kaupunki uutisoi näyttävästi 9.12. siitä, että se on esittänyt yhdessä muiden tahojen kanssa valtiolle mittavia panostuksia merialan koulutuksen kehittämiseen. Samassa yhteydessä Turkuun havitellaan uuden teknillisen tiedekunnan perustamista.

Vaatimus on täysin perusteltu sen vuoksi, että meriteollisuus ja valmistava teollisuus ovat vahvistuneet merkittävästi viime aikoina juuri Lounais-Suomessa. Esimerkiksi Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan positiiviset näkymät eivät konkretisoidu maakunnan hyödyksi, ellei tarjolla ole osaavaa työvoimaa.

Tästä huolimatta tiedekunta-hankkeen toteuttamiskelpoisuutta voi hieman epäillä. Suomen nykyhallitus on tehnyt mittavia koulutusleikkauksia ja vaatinut korkeakouluilta nykyistä selkeämpää profiloitumista. Tiedekuntien ja opetettavien aineiden määrää tulisi pikemminkin vähentää kuin lisätä.

Siksi pelkän uuden tiedekunnan vaatimisen sijasta Turussa tulisikin laittaa koko korkeakouluverkko uusiksi.

Kaupungissa on noin 40 000 korkeakouluopiskelijaa, kaksi yliopistoa ja peräti neljä eri ammattikorkeakoulua antaa opetusta Turussa. Opetusta keskitetään jo nyt Kupittaan kampusalueelle, mutta tämän lisäksi kaupungissa pitäisi pyrkiä kunnianhimoisesti eroon eri oppilaitosten teennäisistä rajoista. Esitänkin, että Turussa otetaan tavoitteeksi kasata kaikki korkeakoulutus yhteen kaksikieliseen oppilaitokseen, jonka nimi olisi Turun Akatemia – Åbo Akademi.

Korkeakoulukenttä tulee ottamaan suuria edistysaskeleita tulevina vuosina. Tampereella suunnitellaan edelleen uutta korkeakoulua, jossa yhdistyy sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu. Myös Lappeenrannan korkeakoulut tiivistävät merkittävästi yhteistyötään. Turussa ei pidä jäädä odottelemaan väistämätöntä kehitystä, vaan kaikki korkeakoulutuksen kehittämistoimenpiteet täytyy tehdä pyrkimyksenä tiivistää oppilaitoskenttää.

Turun vahvuuksia ovat kulttuuri, kaksikielisyys, saaristo, teollisuus, bio- ja lääketieteiden sekä kasvatus-, yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden vahva osaaminen. Vaikka suuret muutokset korkeakoulukentässä saattavat kuulostaa ensin mahdottomilta varsinkin kielikysymyksen näkökulmasta, maailma muuttuu vauhdilla ja koulutuksen täytyy sopeutua muutoksiin nykyistä nopeammin. Jotta Turun vahvuudet olisivat kaupungin menestystekijöitä tulevaisuudessakin, tulisi kaupungissa annettavaa korkeakoulutusta merkittävästi kehittää ja yhden oppilaitoksen malliin siirtymistä selvittää ennakkoluulottomasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.