Opiskelijat näkyväksi osaksi kaupungin nimistöä

Valtuustoaloite

Turku on ollut merkittävä yliopistokaupunki jo yli sadan vuoden ajan. Åbo Akademi juhli vuonna 2018 ja Turun yliopisto vuonna 2020 satavuotista taivaltaan. Ylioppilaskunnista Åbo Akademis Studentkår täytti sata vuotta vuonna 2019 ja Turun yliopiston ylioppilaskunta täyttää sata vuotta vuonna 2022. Turun kaupunki on kirjannut strategiseksi tavoitteekseen olla Suomen paras opiskelijakaupunki. Opiskelijat ovat siis kiistämättä sekä historiallisesti että nykypäivän valossa merkittävä osa turkulaista kaupunkikulttuuria ja kaupungin identiteettiä.

Paikkojen ja katujen nimet ilmentävät arkipäiväisessä elämässä kaupungin identiteettiä. Opiskelijat ja opiskelijaelämä eivät kuitenkaan juuri näy tässä nimistössä Ylioppilaskylän alueen nimeä lukuun ottamatta. Kaupungilla on olemassa nimistön aihepiirikartta, jonka mukaan Aurajoen varressa Ylioppilaskylän alueella nimistössä pitäisi näkyä ylioppilaat. Samaan tapaan on määritelty, että alueen nimistössä näkyy yliopistolliset virat ja tämä onkin toteutunut muun muassa Assistentinkadulla, Inspehtorinkadulla ja Kuraattorinpolulla.

Turussa on maantieteellisesti tiivis kampusalue aivan keskustan välittömässä läheisyydessä. Opiskelijat ovat keskeinen osa korkeakouluyhteisöä, eikä ole mitään syytä rajoittaa opiskelijoiden näkymistä kaupungin nimistössä ainoastaan yhteen asuinalueeseen, jossa sielläkään asia ei ole juuri toteutunut. Kampusalue myös kehittyy koko ajan, sekä Kupittaan suunnalla, että Turun vanhakaupungin alueella.

Esitän, että kampusalueen kehittyessä opiskelijat ja opiskelijaelämä huomioidaan vahvemmin myös alueen nimistössä. Esimerkkejä tästä voisi olla Ylioppilaiden puisto, Maisterinkatu tai Fuksinpolku.

Valtuustoaloite on jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.4.2021

Tutkittu tieto päätöksenteon tueksi

Valtuustoaloite

Turun kaupungissa tuotetaan ja hankitaan päätöksenteon tueksi jatkuvasti erilaisia selvityksiä, raportteja, kyselyitä ja tutkimuksia. Näiden materiaalien tarkoituksena on taustoittaa ja selvittää käsittelyssä olevaa asiaa päätöksentekijöille, jotta heillä olisi riittävät tiedot tehdä siitä päätös ja sen voisi pohjata mutu-tiedon ja yksittäisten yhteydenottojen sijasta tutkittuun tietoon.

Päätöksentekijät lähtökohtaisesti luottavat siihen, että päätöksenteon tueksi toimitetut materiaalit ovat riittävän kattavia ja sisällöltään totuudenmukaisia. Läheskään aina materiaaleista ei kuitenkaan käy ilmi, mistä siinä ilmenevä tieto on peräisin.

Esitän, että kaikkiin päätöksenteon tueksi toimitettaviin materiaaleihin lisätään tieto siitä, onko kyseessä tieteellisin menetelmin tuotettu tieto. Lisäksi selvityksiä hankittaessa kriteeriksi asetetaan, että tutkittava tieto tuotetaan tieteellisin menetelmin.

Valtuustoaloite on jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.2.2021

Liikennevalot Hämeentien ja Nummenpuistokadun risteykseen

Valtuustoaloite

Vilkkaasti liikennöidyn Hämeentien ja Nummenpuistokadun risteyksessä tapahtuu säännöllisesti läheltä piti -tilanteita ja monesti jopa liikenneonnettomuuksia. Hämeentie on kaksikaistainen molempiin suuntiin. Nummenpuistokadulta molemmista suunnista Hämeentielle vasempaan käännyttäessä moottoriajoneuvon kuljettajan tulee ylittää kaksi kaistaa. Hämeentiellä ajonopeus on 50 tai 60 kilometriä tunnissa, riippuen ajosuunnasta. Hämeentielle liittyminen vallitsevilla ajonopeuksilla on varsinkin ruuhka-aikoina haastavaa. Moni vaaratilanne johtuukin siitä, kun Nummenpuistokadun suunnalta tuleva moottoriajoneuvon kuljettaja aliarvioi Hämeentietä pitkin tulevan ajoneuvon nopeuden. Kevyt liikenne on ohjattu kulkemaan Hämeentien yli kevyen liikenteen siltaa pitkin. Vaaratilanteet liittyvätkin nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäytymiseen risteyksessä.

Ehdotan, että liikenneturvallisuuden parantamiseksi risteykseen lisätään liikennevalot tai tehdään muita liikenneturvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

Valtuustoaloite on jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2020

Valtuustopuheenvuoro asunto- ja maapolitiikan periaatteista

Puheenvuoro Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020 koskien asunto- ja maapolitiikan periaatteita

Käsittelyssä olevat asunto- ja maapolitiikan periaatteet muodostavat erittäin tärkeän strategisen asiakirjan, joka tulee ohjaamaan maankäyttöön liittyvää operatiivista valmistelua Turun kaupungissa. Lisäksi periaatteet ohjaavat poliittista päätöksentekoa alemman tason yksittäisissä ratkaisuissa ja tulevat helpottamaan kommunikointia asiakkaiden ja kehityskumppanien kanssa, kun kaupungin noudattamat periaatteet ovat yleisesti kaikkien tiedossa.

Turun asunto- ja maapolitiikan tavoitteena on eheä ja viihtyisä yhdyskuntarakenne sekä kestävät liikennejärjestelmät, jotka molemmat tukevat myös Turun kaupungin ilmastopoliittisia tavoitteita. Tärkeää on myös kaupungin kasvua tukeva asuntotuotanto, joka pienentää asuinalueiden välisiä eroja nykyisestä.

Asiakirjan ainoat mitattavat tavoitteet ovat asuntotuotannon määrälliset tavoitteet asuntotyypeittäin ja hallintamuodoittain. Näiden tavoitteiden toteutumisesta on erityisen tärkeää pitää kiinni, sillä juuri niiden avulla puututaan alueiden väliseen eriytymiseen.

Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä vuotuinen asuntotuotanto jakaantuu hallintamuodoittain niin, että omistusasuntoja on puolet, arava- ja korkotukirahoitettuja neljännes, muuta vuokra-asumista 20 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja viisi prosenttia. Tarvitsemme kipeästi lisää kohtuuhintaisia asuntoja ja niitä tulee rakentaa tasaisesti eri puolille kaupunkia. Nyt tehtävät linjaukset tulevat pitkällä aikavälillä auttamaan tähän tarpeeseen, mutta vain mikäli määrälliseen tavoitteeseen myös päästään. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämisessä on seuraavaksi siirryttävä sanoista tekoihin.

Tämä asiakirja tullaan jatkossa hyväksymään valtuustokausittain. Poliittisten päättäjien täytyy olla tulevillakin päivityskierroksilla hereillä. Asiakirjan yksityiskohtaiset linjaukset tullaan johtamaan kulloinkin voimassa olevista strategisista ohjausasiakirjoista ja tulevat heijastelemaan kuntavaaleissa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Tavoitteena on kuitenkin johdonmukaisen ja ennakoitavan linjan luominen Turun kaupungin asunto- ja maapolitiikkaan. Siksi tätä asiakirjaa on valmisteltu pitkään ja hartaudella. Vaikka kyseessä ei valitettavasti taida olla suurta yleisön mielenkiintoa herättävä asiakirja, tulevat nämä linjaukset vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä ihan jokaisen turkulaisen elämään.

Puheenvuoro on pidetty Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2020

Kaupunginvaltuuston esityslista sekä asunto- ja maapolitiikan periaatteet löytyvät täältä.

Pääkirjaston vierustan aukiolle leikkipuisto

Valtuustoaloite

Turku haluaa olla lapsiperheystävällinen kaupunki ja houkutella lapsiperheitä yhä enemmän asioimaan ja viettämään aikaa kaupungin ydinkeskustassa. Tällä hetkelläkin pääkirjasto on erityisesti lapsiperheiden suosiossa ja sinne tullaan mielellään kauempaakin viihtymään kirjojen ja ohjatun toiminnan parissa. 

Muita erityisesti lapsille ja lapsiperheille suunnattuja sisä- tai ulkotiloja ei ydinkeskustan alueelta löydy eikä parannusta asiaan tullut myöskään esimerkiksi Hansakorttelin remontin myötä.

Kirjaston ympäristössä olisi potentiaalia kehittyä laajemminkin lapsiperheiden olohuoneena. Sen vieressä oleva parkkialuetta ollaan suunnitelmissa muuttamassa aukioksi uuden Kauppatorin valmistuttua. Samalla siihen olisikin toteutettava leikkipuisto lapsiperheiden viihtymistä ajatellen. Kauppiaskatua ollaan muuttamassa pihakaduksi ja kirjaston kohdalla sitä liikennöitäisiin vain kevyttä liikennettä käyttäen. Näin ollen kirjaston ympäristö soveltuisi hyvin lapsille suunnatuksi viihtyisäksi kaupunkitilaksi.

Kaupungin keskusta-aluetta on kehitettävä kaikkien yhteisenä olohuoneena. Lapsiperheiden viihtyminen ydinkeskustassa olisi kaikkien etu ja myös eri asuinalueilla asuvat perheet tuntisivat kaupungin ydinkeskusta-alueen vahvemmin omakseen ja jossa on mukavaa, helppoa ja turvallista viettää aikaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

kaupunki käynnistää pääkirjaston Kauppiaskadun päässä sijaitsevan parkkialueen muuttamisen leikkipuistoksi.

Valtuustoaloite on jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 18.5.2020

Uudenlaiset toimintatavat, ajatukset ja avoimuus tervetulleita Turkuun

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 15.5.2020.

Turun Sanomissa julkaistiin sunnuntaina 10.5. näyttävä työpaikkailmoitus, kun Turun kansliapäällikön rekrytointiprosessi otti askeleen eteenpäin. Hakuilmoitusta hallitsivat sellaiset sanat kuin vetovoimaisuus, edelläkävijyys, modernius ja rohkeus. Nämä sanat kuvaavat Turkua, kaupungin tulevaisuutta ja toivoaksemme myös tulevaa korkeinta virkajohtoa. Siksi olikin hyvin ennenaikaista samassa lehdessä spekuloida rekrytoinnin lopputulosta ennen kuin hakuilmoituksesta oli painomuste ehtinyt edes kuivua.

Turku on siirtymässä ensi kevään kuntavaalien myötä pormestarimalliin. Kansliapäällikkö on uudessa järjestelmässä kaupungin ylin virkamies. Pormestarimallin myötä kaupungin organisaatio uudistuu: päätöksenteko ja virkakoneisto alkavat toimia aivan uudella tavalla yhdessä. Tämä on oivallinen hetki muuttaa toimintatapoja, sujuvoittaa päätöksentekoa, lisätä demokratiaa ja saada valta ja vastuu samalle taholle.

Kansliapäällikön paikalle on toivottavasti lukuisia kyvykkäitä hakijoita, sillä Turkuhan on yksi vetovoimaisimmista kaupungeista maassamme tällä hetkellä. Nyt on hyvä hetki punnita tuo vetovoima avoimessa rekrytointiprosessissa, jonka päätteeksi hakijoista kyvykkäin valitaan.

Uusi pormestarimalli ei voi tulla voimaan niin, ettei vanhaa järjestelmää samalla muuteta. Pormestarijärjestelmästä saatavien hyötyjen kannalta on aivan keskeistä, että entisiä toimintatapoja ja organisaatiota uudistetaan samalla voimakkaasti ja rohkeasti.

Turku katsoo eteenpäin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Turkuun ovat myös tervetulleita uudet, rohkeat ja ennakkoluulottomat ajatukset sekä kaupungin tekijät.

Mari-Elina Koivusalo

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Petra Peltonen

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Onko nyt oikea aika konserttitalolle?

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 18.4.2020.

Kaupunginhallitus päätti hiljattain uuden konserttitalon sijoittumisesta Itsenäisyydenaukiolle. Sdp päätyi esittämään asian palauttamista valmisteluun vallitsevan koronakriisin takia.

Jos uusi konserttitalo etenee kaupunginvaltuustossa, päätämme käytännössä yli 71 miljoonan euron kulttuurikohteen rakentamisesta vuoteen 2024 mennessä.

Turun kaupungin taloustilanne oli vaikea jo ennen koronakriisiä. Nyt tilanne on heikentynyt huomattavasti lisää. 

Meidän päättäjien tehtävä on huolehtia kaupungin taloudesta. Nyt pitäisi tehdä rehellinen arvio siitä, mihin investointeihin on rahaa ja mihin ei.

Samaan aikaan konserttitaloesityksen kanssa saimme kaupunginhallituksessa eteemme täysin yllättäen kolmen eri koulurakennuksen väistötilasuunnitelmat. Yhteensä noin 1 200 oppilasta joudutaan kiireellisesti sijoittamaan väistötiloihin koulurakennusten sisäilmaongelmien takia.

Vaikka uusi konserttitalo epäilemättä vaikuttaa positiivisesti turkulaiseen kulttuurielämään, ei se saisi mennä peruspalveluiden, kuten koulujen ja päiväkotien edelle. 

Turussa ei edelleenkään edes tiedetä kaikkien omien koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kuntoa ja remontit tippuvat kuin taivaalta päättäjien eteen. Pelkään pahoin, ettei kaikkia kohteita pystytä yhä heikentyvän taloustilanteen takia korjaamaan.

Toivon, että kaupunginvaltuustossa pystymme vielä kertaalleen miettimään, onko nyt oikea aika konserttitalolle. 

Elämme akuutin kriisin keskellä emmekä tiedä, milloin elämä palautuu normaaliksi. Koronakriisin talousvaikutukset tulevat olemaan niin valtavat, että ne eivät voi olla vaikuttamatta kaikille elämän alueille.

Petra Peltonen

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (sd.)

SDP:n puoluekokous Lahdessa 2017

Kohti Tampereen puoluekokousta

SDP:n 46. puoluekokous järjestetään 12.-14.6.2020 Tampereella. Haen Varsinais-Suomen SDP:n puoluekokousedustajaksi.

Olen ollut puoluekokousedustajana vuosien 2012, 2014 ja 2017 puoluekokouksissa. Kuluvan puoluekokouskauden olen toiminut myös SDP:n puoluehallituksen jäsenenä, itseasiassa ainoana varsinaissuomalaisena tuon tärkeän pöydän ympärillä.

Puoluekokouksen käsittelyyn on tulossa muun muassa periaatejulistus ja poliittinen ohjelma, joita puoluehallitus on valmistellut jo pitkään. Voin siis hyvällä omalla tunnolla sanoa tietäväni, mitä Tampereella on edessä.

Oma tavoitteeni SDP:n puoluekokouksessa on se, että varsinaissuomalaisten määrä puoluehallituksen pöydän ympärillä kasvaa nykyisestään. Jotta pystymme toimimaan mahdollisimman vaikuttavasti puolueen ytimessä, edustuksemme tulee olla vahva.

Varsinais-Suomessa harmitellaan usein sitä, kuinka ohut edustus meillä on puolueen johtopaikoilla ja maakunnan ministerinsalkut päätyvät kerta toisensa jälkeen muiden hallituspuolueiden edustajille. Puoluekokouksessa on mahdollisuus muuttaa tätä tilannetta, kun puolueelle valitaan muun muassa varapuheenjohtajat ja puoluevaltuuston puheenjohtaja.

SDP:n ollessa hallituksessa näen tarpeellisena sen, että puolueen johtopaikkoja jaetaan myös ministeriryhmän ulkopuolelle. Jakamalla vastuuta varmistetaan, että hallituskiireidenkin keskellä SDP:n toiminta menee eteenpäin ja puolueen oma linja pysyy kirkkaana mielessä.

Varsinais-Suomen sosialidemokraatit saisivat minusta kokeneen, osaavan ja sitoutuneen puoluekokousedustajan. Pyydän luottamustanne.

Minua voi äänestää puoluekokousedustajien vaalissa numerolla 64. Äänestysohjeet, muut ehdokkaat ja linkki nettiäänestykseen löytyy oheisen linkin takaa. Toivottavasti näemme Tampereella!

Kuva: SDP:n puoluekokous Lahdessa 2017

Äänestysohjeet, muut ehdokkaat ja linkki nettiäänestykseen Varsinais-Suomen SDP:n jäsenille

Valtuustopuheenvuoro koskien pormestarimallia

Puheenvuoro Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.10.2019 koskien kaupungin johtamisjärjestelmän arviointiraporttia

Arvoisa puheenjohtaja, arvon valtuutetut.

Olemme tekemässä historiallista päätöstä pormestarimalliin siirtymisestä. Olen iloinen siitä, että asia on vihdoin päätöksenteossa, sillä kuten valtuutettu Lehtinen puheenvuorossaan hienosti toi esiin, keskustelua asiasta on käyty Turussa jo varsin pitkään. On kuitenkin syytä muistaa, että yksityiskohtien hiominen vasta alkaa.

Uskon, että pormestarijärjestelmä tulee yleistymään suurissa kaupungeissa, sillä kaupungistumisen myötä suurten kaupunkien rooli vahvistuu. Suurilla kaupungeilla, kuten meillä, on tarve vahvistaa ääntään valtakunnallisessa ja myös maailmanlaajuisessa keskustelussa.

Olen harmissani joka kerta, kun ulkopaikkakuntalaiset ja valitettavasti myös turkulaiset itse puhuvat ”turkulaisesta päätöksentekotavasta”, eikä äänensävy ole suinkaan positiivinen. Me valtuutetut määrittelemme omalla toiminnallamme sen ”turkulaisen päätöksentekotavan” ja vaikka historiassa olisi ollut minkälainen toimintakulttuuri tahansa, uskon vilpittömästi että kaikki tässä salissa olijat, joista iso osa on toiminut päätöksentekijöinä vasta muutamia vuosia tai muutaman valtuustokauden, haluavat päätöksentekotavan olevan nyt ja tulevaisuudessa avoin ja demokraattinen toimintatapa, jolla toimitaan turkulaisten parhaaksi. 

Pormestarimalliin siirtyminen kääntääkin uuden lehden turkulaisessa päätöksenteossa. Malli lisää turkulaisten valtaa, kun kuntavaalien tuloksella on aina suora vaikutus siihen, kuka kaupunkia johtaa. Valtaa ei ole valmiiksi jaettu, eikä sitä voida myöskään jakaa ennen seuraavia kuntavaaleja, sillä vaalien tuloksella on oikeasti merkitystä ja kuten valtuutettu Kossila toi esiin, emme tiedä mikä puolue on seuraavien vaalien jälkeen Turun suurin.

Yksityiskohta, jota toivon edelleen harkittavan jatkovalmistelussa on lautakuntien määrän vähentäminen vapaa-aikatoimialalla kolmesta kahteen. Tämä tulee mitä ilmeisemmin johtamaan nuorisolautakunnan lakkauttamiseen tai kauniimmin sanottuna sulauttamiseen toiseen lautakuntaan. Olen huolissani siitä, että tämä tulee merkittävästi vähentämään nuorisoasioiden painoarvoa Turussa. 

Ylipäätään toivoisin, että eri toimielinten käsittelyssä olevien asioiden määrä olisi kohtuullinen ja mahdollistaisi sen, että kunnallisia luottamustehtäviä voi hoitaa aivan tavalliset turkulaiset kaikissa elämäntilanteissa. Pormestari ja apulaispormestarit vahvistavat poliittista valtaa kaupungin johdossa, mutta he edustavat jatkossakin vain jäävuoren huippua kaupungin luottamustoimijoista. Pormestarimallin poliittisiin vallan keskittymiseen voidaan vaikuttaa huolehtimalla siitä, että valta jakaantuu riittävälle määrälle muita luottamustoimijoita.

Uskon, että joudumme vääntämään, kääntämään ja neuvottelemaan vielä monista yksityiskohdista, ennen kuin turkulainen pormestarimalli kaikkine yksityiskohtineen on valmis. Toivon myös, että erityisesti luottamuselinten ja luottamustoimijoiden määrään liittyviä yksityiskohtia vielä harkitaan, jos ei nyt, niin viimeistään ensimmäisen pormestarikauden jälkeen.

Kaiken kaikkiaan pormestarimalliin siirtyminen kuitenkin tuo Turun nykypäivään ja moni suomalainen kaupunki tulee tekemään saman ratkaisun lähitulevaisuudessa.

Puheenvuoro on pidetty Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.10.2019

Auransillasta joukkoliikennesilta

Valtuustoaloite

Turun seudullinen joukkoliikenne Föli on vaikeuksissa laskeneiden matkustajamäärien takia. Turun keskustan uudistamisesta johtuvat poikkeusjärjestelyt ovat siirtäneet linjat uusille reiteille. Tällä hetkellä voimassa olevaa keskustan ja Auransillan läpiajokieltoa noudatetaan edelleen erittäin huonosti. Tuloksena on, että kukaan ei pääse kulkemaan nopeasti tai edes tavoiteajassa Aurakadun ja Linnankadun risteyksessä, ja bussit jonottavat minuuttitolkulla Auransillalla eteenpäin pääsyä.

Turun seudun joukkoliikennelautakunta päätti ottaa aikalisän kertalippujen hinnankorotuksessa. Kuitenkin mikäli Fölin käyttäjämäärät eivät nouse kevään 2020 aikana, hinnankorotuksia on välttämätöntä tehdä. Turun kaupungin tulee tehdä kaikkensa sujuvoittaakseen joukkoliikenteen kulkemista Turun keskustassa, jotta matkustaminen on sujuvaa ja houkuttelevaa ja jotta keskusta pysyy vetovoimaisena myös suurten uudistusten ja remonttien aikana. Tällöin ei myöskään Fölin hinnankorotuksiin tarvitse turvautua. Tämän vuoksi Auransilta tulee välittömästi rauhoittaa joukkoliikenteen käyttöön toriparkkityömaan valmistumiseen asti, jonka jälkeen liikennejärjestelyistä päätetään erikseen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Turku ryhtyy toimiin joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi, ja että Auransilta rauhoitetaan välittömästi joukkoliikenteen käyttöön.

Valtuustoaloite on jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.9.2019