SDP:n pitää olla politiikan toivo

Puheenvuoro Uudenmaan sosialidemokraattisen piirin kevätkokouksessa Klaukkalassa 22.4.2017.

Arvoisa Uudenmaan sosialidemokraattien piirikokous

Aivan aluksi haluan kiittää jokaista kuntavaaleissa ehdolla ollutta. Jokaista tukiryhmäläistä, vapaaehtoista, uskollista puolueen soturia, jokaista joka teki kuntavaaleissa työtä meidän puolueemme eteen. Kiitos. Olette antaneet omasta ajastanne korvaamattoman suuren osan yhteiseen työhön. Ilman teitä ei olisi sosialidemokraattista puoluetta. Ilman teitä ei seuraavaa neljää vuotta kunnissa edistettäisi sosialidemokraattista politiikkaa.

Uudellamaalla, kuten koko Suomessa, koettiin yhtä aikaa voittoja ja tappioita. Vaikka SDP:n äänimäärä kasvoi, suhteellinen asema heikkeni, eikä vaaleissa saavutettu asetettua tavoitetta, joka oli Suomen suurimman kuntapuolueen asema. Valtakunnallisesti olemme nyt kakkosia, täällä Uudellamaalla kun Helsinki otetaan lukuun, sijoitus on maakunnallisesti vasta kolmas.

Kuten jo aiemmin sanoin, kiitos kuuluu kaikille. Ei vain niille, jotka menestyivät näissä vaaleissa. Kaksijakoisesta tuloksesta huolimatta täytyy kuitenkin osata iloita niissä paikoissa, joissa ilon aihetta on. Yhtä aikaa täytyy kantaa suurta huolta siitä, että monissa kasvualueiden kunnissa ja yliopistokaupungeissa SDP hävisi.

Erityisen huolestuttavaa tämä kehitys on siksi, että samaan aikaan Vihreät pystyivät ensimmäistä kertaa kunnolla realisoimaan gallupien heille povaaman menestyksen. On jo pitkään ollut näkyvissä, että monelle sosialidemokraattien arvot omaavalle kaupunkilaisnuorelle SDP ei olekaan se ensisijainen puolue, johon kiinnittyä. Samaan aikaan on selkeästi nähtävissä, että meidän ajamillemme asioille on tilausta. Nykyinen kehitys täytyykin kääntää niin, että sosialidemokraatit iästä ja asuinpaikasta riippumatta löytävät tiensä myös sosialidemokraattiseen puolueeseen.

Ei riitä, että SDP voittaa pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Meidän on voitettava myös isoissa kaupungeissa, jotta voimme voittaa valtakunnallisesti. Meidän täytyy vallata kaupungit takaisin. Tämän takia SDP aloittaa varapuheenjohtaja Sanna Marinin johdolla työn kaupunkipolitiikan vahvistamiseksi. Toivon, että uusmaalaiset ovat tässä työssä aktiivisesti mukana.

Luottamus täytyy ansaita jokaisissa vaaleissa uudestaan. Tämä meidän täytyy pitää mielessä, sekä hyvässä että pahassa. Niissäkin kunnissa, joissa nyt koettiin karvas vaalitappio, muutos on mahdollinen joka kerta kun tulee aika tiputtaa ääni uurnaan.

Hyvät piirikokoukseen osallistujat, hyvät tulevaisuudet tekijät

Kun puoluehallitus tällä viikolla kävi läpi kuntavaalien tulosta, keskustelimme paljon politiikan henkilöitymisestä. Monessa kunnassa tämän ilmiön vahvistuminen on meille sosialidemokraateille suuri haaste. Esimerkiksi omassa kotikunnassani Turussa ei äänestetä ainoastaan vihreitä, vasemmistoliittoa tai kokoomusta. Siellä äänestetään Villeä, Litä ja Petteriä. Äänestetään puolueen ja asioiden lisäksi ihmistä, sillä ihmiset herättävät tunteita ja ihmisiin voi samaistua.

Tällaiset ilmiöt, joissa yksittäiset poliitikot nousevat omaan luokkaansa, harvoin syntyvät sattumalta tai ilman laajemman yhteisön tukea. Itse asiassa monessa kunnassa myös sosialidemokraattien selkeät ääniharavat ovat henkilöitä, joille on aikoinaan annettu rohkeasti isot saappaat täytettäviksi. Vantaalla Antti Lindtman, Tampereella Sanna Marin, Lohjalla Joona Räsänen, sekä lukuisia muita esimerkkejä. Heihin kaikkiin on luotettu ja heille on annettu mahdollisuuksia silloin, kun heillä on ollut vasta vähän kokemusta, mutta sitäkin enemmän motivaatiota.

Puoluehallitus toivoo, että kun nyt kuntavaalien jälkeen valitaan uusia luottamushenkilöitä, heitä valitessaan luodaan edellytyksiä jatkuvuudelle ja autetaan uusia ihmisiä nousemaan nykyisten poliittisten päätöksentekijöiden rinnalle.

Lisäksi esitän toiveen, että kiinnostuksen ja henkilökohtaisen äänimäärän lisäksi luottamustehtäviä jaettaessa kysyttäisiin ja huomioitaisiin se, mitä tehtävään valittava henkilö haluaa roolissaan saavuttaa ja miten siitä aiotaan viestiä ulospäin. Politiikan henkilöitymisen lisäksi nykyisessä mediakeskeisessä maailmassa meillä ei ole varaa antaa muille puolueille tasoitusta siinä, ettemme kerro ulospäin sekä tavoitteistamme että saavutuksistamme.

Kun päättäjät viestivät tekemisistään säännöllisesti läpi vaalikauden lehtien palstoilla ja tilaisuuksissa, mutta myös sosiaalisessa mediassa blogien tai edes napakoiden päivitysten muodossa, ihmiset oppivat hakemaan tietonsa samasta lähteestä myös vaalien lähestyessä. Media on pirstaloitunut, joten myös meidän täytyy muistaa levittää sanomaamme monissa eri kanavissa. Ja edelleen koska politiikka henkilöityy, on tärkeää että viestiämme vie eteenpäin aidot ihmiset, omilla sanoillaan.

Hyvät kuulijat

Kuntavaalien tulos kannattaa perata rehellisesti, mutta myös varsin nopeasti. Ikävä kyllä aikamme on niin vähissä, että on välittömästi ryhdyttävä tuumasta toimeen. Mikäli maan nykyinen hallitus saa suunnitelmansa toteutettua, on seuraaviin vaaleihin yhdeksän kuukautta aikaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että valmistautuminen maakuntavaaleihin sekä sisällöllisesti että ehdokashankinnan suhteen tulee aloittaa välittömästi. Meillä tulisi olla alueelliset visiot erityisesti työllisyydestä ja talouskasvusta. Lisäksi tarvitsemme jokaiseen maakuntaan vahvan ehdokasjoukon, johon kuuluu sekä nyt vaaleissa ehdolla olleita, niissä menestyneitä, mutta myös täysin uusia nimiä.

Tiedän, että moni yhteiskunnallisesti jo vastuullisissa tehtävissä toimiva pohtii, voiko kaikissa vaaleissa olla ehdolla ja mikä määrä luottamustoimia on liikaa. Täytyy muistaa, että kaikki puolueet ovat tämän pohdinnan edessä. Haastan jokaisen sosialidemokraatin, asemasta riippumatta pohtimaan tarkkaan ennen kuin ehdottomasti kieltäytyy ehdokkuudesta maakuntavaaleissa. Me emme näitä vaaleja halunneet, mutta jos ne tulevat, on meidän taisteltava niissä tosissamme.

Arvoisa piirikokous

Samaan aikaan kun me sosialidemokraatit teemme sisäisesti työtä puolueemme valoisan tulevaisuuden turvaamiseksi, päivänpolitiikka jatkaa kulkuaan. Suomen poliittinen ilmapiiri voi muuttua paljonkin varsin lyhyessä ajassa. Alkukesästä sekä Perussuomalaiset että Vihreät vaihtavat puheenjohtajaa. Vaalikausi eduskunnassa on puolessa välissä ja hallituspuolueiden välit rakoilevat. Vene keikkuu, enkä ole yhtään varma siitä, kannattaako sitä pyrkiä heiluttamaan vieläkin enemmän vai ei.

Tämänhetkisessä poliittisessa ilmapiirissä puolueiden kannatusten muutokset voivat olla todella dramaattisia lyhyessäkin ajassa. Meidän sosialidemokraattien tavoitteena täytyy olla vakaa ja hyvä kannatuksen kehitys, ja niin sanotut kuntohuiput täytyy kyetä ajoittamaan vaalien aikaan.

On olemassa todellinen riski sille, ettei Suomen hallitus kykene työskentelemään hallituskauden loppuun nykyisessä kokoonpanossaan. On siis pysyttävä valppaana ja valmiina myös valtakunnan politiikan tasolla.

Pidemmällä tähtäimellä näen suurimpana haasteenamme politiikan uskottavuuden ja luotettavuuden palauttamisen. Puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoi hyvin puheessaan puoluekokouksessa, että vaalit joko voitetaan toivolla muutoksesta, tai pelolla muutosta kohtaan.

Minun mielestäni SDP:n pitää olla politiikan toivo. Meidän täytyy antaa suomalaisille kaikilla päätöksenteon tasoilla tunne siitä, että asioihin voi vaikuttaa ja päättäjiimme luottaa. Vain avoimuus, läpinäkyvyys ja rehellisyys voi pelastaa politiikan.

Näillä sanoilla kiitän vielä kerran kaikkia tehdystä työstä kuntavaalien eteen ja toivotan onnea uusille poliitikoille. Kiitos!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.